محیط و امکانات مدرسه به روایت تصویر  


نمایی از ساختمان مدرسه :

حیاط دبیرستان :

راهرو ها :
نمازخانه دبیرستان :ناهار خوری :

سالن امتحانات :

سالن اجتماعات :امکانات مالتی مدیا : (سالن اجتماعات)

  


آزمایشگاه زیست :