کنکور 1402  
قابل توجه اولیا گرامی
برخی از قبول شدگان در کنکور سراسری 1403 در تصاویر زیر ثبت شده است.