همایش های دانش افزایی  
     
 
همایش های دانش افزایی  

مجموعه همایشهای دانش افزایی والدین یکی از مهمترین برنامه های دفتر مشاوره مدرسه است که با هدف به روز رسانی و کارآمدسازی دانش و مهارت والدین محترم دبیرستان، با برنامه ریزی دقیق و استفاده از اساتید مجرب این امر، بر اساس جدول زمانی اعلام شده در دفترچه تقویم اجرایی (صفحه 16 تقویم اجرایی دانش آموز) برگزار می گردد.

این بخش با هدف کمک به تکمیل فرآیند آموزش و دانش افزایی والدین، به ارائه خدمات جانبی همایش از قبیل؛ ارائه محتواهای مربوط به جلسه، تصاویر و فایل صوتی برنامه، و همچنین برگزاری نظرسنجی سیستمی  در  جهت  ارتقاء  کیفی  و  محتوایی   جلسات   می پردازد.

     
 
نظرسنجی همایش  
بر اساس آخرین نظرسنجی به عمل آمده از والدین، فعلا نظرسنجی های همایش به صورت کاغذی و در همان جلسه انجام میشود
     
 
همایش شماره: 25   مورخ  96/12/15  
موضوع : تقویت هوش اخلاقی در فرزندان     سخنران : جناب آقای  دکتر میرزابیگی
 
     
 
همایش شماره: 22      مورخ 96/08/16  
موضوع : نوجوان و فضای مجازی                   سخنران : جناب آقای محمدی
     
 
همایش شماره: 21     مورخ 1396/07/25  
موضوع : تقویت انگیزه و اراده فرزند در رسیدن به شخصیت و هویت علمی  
سخنران : جناب آقای دکتر حاجی بابایی
 
     
 
همایش شماره: 16      مورخ 1395/12/18  
موضوع : نقش والدین در عبور نوجوان از بحران هویت  سخنران : جناب آقای دکتر ایمانی
 
     
 
همایش شماره: 15     مورخ 1395/12/16  
موضوع : تقویت اعتماد به نفس در فرزندان     سخنران : جناب آقای دکتر تاجیک
 
     
 
همایش شماره: 24     مورخ 96/11/01   
موضوع : هدایت و تربیت جنسی فرزند     سخنران : جناب آقای  دکتر بازرگان
 
     
 
همایش شماره: 14      مورخ 1395/11/19  
موضوع : بلوغ و تربیت جنسی     سخنران : جناب آقای دکتر زارعیان
 
     
 
همایش شماره: 13      مورخ 1395/09/23  
موضوع : مدیریت تحصیلی فرزندان     سخنران : جناب آقای للحج
 
     
 
همایش شماره: 23       مورخ 96/09/26  
موضوع : اضطراب و استرس(از ایجاد تا کنترل توسط والدین)     سخنران : جناب آقای  حق محمدی
 
     
 
همایش شماره: 12      مورخ 1395/08/19  
موضوع : فرزند پروری در عصر رسانه     سخنران : جناب آقای مهندس غفاری
 
     
 
همایش شماره: 11      مورخ 1395/07/27  
موضوع : ارتباط موثر والد-فرزند     سخنران : جناب آقای دکتر کاظم زاده
 
     
 
پیوست های همایش 25  
 
 
 
 
 
فایل های صوتی همایش
 
 
 
تصاویر همایش
 
 
 
سایر محتواهای همایش
 
 
 
     
 
پیوست های همایش24  
 
 
 
 
 
فایل های صوتی همایش
 
 
 
تصاویر همایش
 
 
 
سایر محتواهای همایش
 
 
 
     
 
پیوست های همایش23  
 
 
 
 
 
فایل های صوتی همایش
 
 
 
تصاویر همایش
 
 
 
سایر محتواهای همایش
 
 
 
     
 
پیوست های همایش22  
 
 
 
 
 
فایل های صوتی همایش
 
 
 
تصاویر همایش
 
 
 
سایر محتواهای همایش
 
 
 
     
 
پیوست های همایش 21  
 
 
 
 
 
فایل های صوتی همایش
 
 
 
تصاویر همایش
 
 
 
سایر محتواهای همایش
 
 
 
     
 
پیوست های همایش 16  
 
 
 
 
 
فایل های صوتی همایش
 
 
 
تصاویر همایش
 
 
 
سایر محتواهای همایش
 
 
 
     
 
پیوست های همایش 15  
 
 
 
 
 
فایل های صوتی همایش
 
 
 
تصاویر همایش
 
 
 
سایر محتواهای همایش
 
 
 
     
 
پیوست های همایش 14  
 
 
 
 
 
فایل های صوتی همایش
 
 
 
تصاویر همایش
 
 
 
سایر محتواهای همایش
 
 
 
     
 
پیوست های همایش 13  
 
 
 
 
 
فایل های صوتی همایش
 
 
 
تصاویر همایش
 
 
 
سایر محتواهای همایش
 
 
 
     
 
پیوست های همایش 12  
 
 
 
 
 
فایل های صوتی همایش
 
 
 
تصاویر همایش
 
 
 
سایر محتواهای همایش
 
 
 
     
 
پیوست های همایش 11  
 
 
 
 
 
فایل های صوتی همایش
 
 
 
تصاویر همایش
 
 
 
سایر محتواهای همایش